آیین های دین زرتشتی - گزیده ای از تاریخ تمدن جهان باستان (ایران، مصر‍، یونان

     

 

 

 

 

.: سایر زبان ها : عربی ؛ انگلیسی ؛ ترکیه ؛ فارسی :.

 

.: سایر بخش ها: دانلود کتابهای باستانی؛ ؛ اساطیر و افسانه های باستانی ؛ چهره های ماندگار ؛ انی کاظمی :.سرودهای زرتشت:.

 

سنت سرایش و خوانش اشعار حاصل از کشف و شهود در میان روحانیان جوامع هندوایرانی و چه بسا هندواروپایی، امری رایج و البته بسیار ارزش‌مند و مقدس بوده است. در واقع توان سرودن اشعاری شیوا و زیبا و نغز در تحلیل جهان هستی و ستایش خدایان و بیان روابط و نظامات قدسی حاکم بر گیتی، ویژگی برجسته و کرامت عمده‌ی یک روحانی بوده است. این اشعار نغز (که در زبان اوستایی «مانثره / Manthra» ، در زبان سنسکریت «مانترا / Mantra» و در زبان پهلوی «مانسر / Mansar» خوانده می‌شود) در عصر نبود خط و نوشتار، تنها ابزار و رسانه‌ی ارائه و جابه‌جایی و نقل اندیشه‌ها و گفتمان‌های جوامع باستانی در طی نسل‌های پیاپی بوده و محتوایی آکنده از بینش اسطوره‌ای و پیام‌ها و آموزه‌های دینی و کیهان‌شناختی داشته است. مانثرن(Manthran)ها و زئوتر(Zaotar)ها دو گروه از روحانیان هندوایرانی بودند که بیش از دیگران با هنر مقدس سرایش اشعار اشراقی سروکار داشتند و واعظان و آموزگاران الاهیات و آیین‌های دینی در قالب ابیاتی بدیع و شورانگیز، برای مخاطبان مشتاق خویش بودند. زرتشت که خود یک مانثرن و زئوتر بود (یسن32/13 و یسن33/6) با این سنت به خوبی آشنایی و بر آن تسلط کامل داشت. «گاهان» اثر منظوم زرتشت، دنباله‌رو همان سنت کهن سرایندگی روحانیان هندوایرانی است (بویس1377، ص 82 و 100؛ بویس1376، ص 21 به بعد). ادامه مطلب...

موعود شناسی در آیین زرتشت:.

 

آیین زرتشت به عنوان کهن‌ترین دین آسیا، و به جهت اصالت ژرف و تکیه‌ی آن بر اقتدار شاهنشاهی ایران، تأثیرات کلانی را بر ادیان پس از خود، به ویژه ادیان سامی - ابراهیمی برجای گذارده است. نمونه‌ی چنین تأثیری که ابعاد آن از دیرباز بر پژوهندگان تاریخ ادیان آشکار بوده، اندیشه‌ی «معاد و رستاخیز» است. زرتشت به عنوان نواندیشی پیشرو، برای نخستین بار و به گونه منسجم و پیراسته، اندیشه‌ی «رستاخیز» را به جهان ادیان عرضه داشت و چنین آموزش داد که در زمانی خاص، با چیرگی نهایی و قاطع نیروی نیکی و راستی بر دروغ و بدی، تمام مردگان با تنی مادی برخواهند خاست و انسان‌ها، پس از فرجامین داوری (گذر از رودی آتش‌ناک) در سعادت و خوشی و شادکامی، در زمینی که ملکوت خداوند بر آن مستقر شده، جاودانه خواهند زیست. در چنین مقطعی، گذرایی زمان به پایان رسیده، چارچوب تاریخ فروشکسته و همچون زمان سرآغاز، جهانِ نیک، از هر گونه بدی عاری خواهد شد. این آموزه‌ی بدیع زرتشت که اندیشه‌ای استوار و بنیادین در آیین وی است، در پی چیرگی سیاسی - تمدنی دودمان‌های ایرانی (هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان) بر خاورمیانه، تأثیرات عمده‌ای را بر آیین‌های اقوام سامی منطقه - به ویژه یهودیان - باقی گذاشته است. ادامه مطلب...

' توحید ' ، آغاز تاریخ:.

 

مطالب مرتبط مقاله

" توحید " ، آغاز تاریخ

" زئوس " آغاز هجوم خدایان

" کرت " گذرگاه شرک

 " کرون " خالق خدایان ! ( CHRON,CERON )

آغار بینش مذهب در اوستا توحید است ؟

آغاز بینش مذهبی در هند باستان ، توحید است ؟

" توحید " در فلسفه تاریخ

 آغاز بینش مذهبی بوداییان شرک بود ؟

 

     در تاریخ چنین است ، یعنی ابتدا توحید طبقاتی است و بعد شرک طبقاطی " دروکهیم " میگوید : در تاریخ گذشته جامعه های ابتدایی بصورت یک پیکره واحد بودند . هر قبیله و هر جامعه ، یک فرد بود و یک روح داشت .

     در جامعه های ابتدائی ( قبائل و طوایف قدیم ) " من " وجود نداشت " ما " وجود داشت، هم اکنون نیز ، در خانواده های قدیمی نقاط دورافتاده یک ده ، یک فامیل ، یک فرد و یک شخص است و یک شخصیت دارد و همه صاحب یک وجدان مشترکند .ادامه مطلب...

' توحید ' در فلسفه تاریخ:.

 

مطالب مرتبط مقاله

" توحید " ، آغاز تاریخ

" زئوس " آغاز هجوم خدایان

" کرت " گذرگاه شرک

 " کرون " خالق خدایان ! ( CHRON,CERON )

آغار بینش مذهب در اوستا توحید است ؟

آغاز بینش مذهبی در هند باستان ، توحید است ؟

" توحید " در فلسفه تاریخ

 آغاز بینش مذهبی بوداییان شرک بود ؟

 

" توحید " در فلسفه تاریخ

بحث بی پایان توحید ، ناگزیر باید پایان یابد ، چرا که بحث مهم دیگری مانده است که باید مطرح شود ، اما توحید پایان گرفتنی نیست و شما خود خواهید دید که چون سه ستون انسان شناسی و جامعه شناسی و فلسفه تاریخ از متن زیر بنای توحید بیرون می آیند و در بحث از هر یک باید توحید مطرح بشود و اگر نه گمان میرود که توحید و این سه ستون جدا از هم هستند .

چنین است که با تمان کردن بحث توحید ، توحید پایان نخواهد گرفت ، چون به هر یک از آن سه ستون که برسیم ، باید جامعه و انسان و تاریخ را با بینش توحیدی طرح کنیم ؛ ایدئولوژی را نیز باید به عنوان مجموعه اعتقادات و اعمالی که همه با توحید معنا می دهند و بر بناهای اساسی توحید استوار شده اند ادامه مطلب...

مزدیسنا یا دین زرتشتیان:.

مزدیسنا

نماد دین زرتشتی (فروهر)
نماد دین زرتشتی (فروهر)
 
زرتشت پیامبر دین زرتشتی
 
 
 
 
 

مزدیسنا نامِ دینِ پیامبرِ ایرانی، زرتشت اسپنتمان است. مزدَیَسنا صفت است و بمعنای پرستنده? مزدا است. مزدا هم همان خدای یگانه‌است. مزدَیَسنا ضدِ دیویَسنا است. دیویَسنا هم بمعنی پرستنده? دیو یا دَئِوُ می‌باشد و ضدِ آن واژه? وی-دَئِوُ یا ضدِ دیو است. مزدَیَسنا پیرامونِ ???? (پیش از میلاد) تا ???? (پیش از میلاد) از سوی پیامبر ایرانی، زرتشت اسپنتمان، پایه‌گذاری شد.

زرتشت به ویرایش و بازبینی کیش چندخداباور آریائیان پرداخت و بتدریج برای خود پیروانی یافت که پس از وی به مزدیسنان یا زرتشتیان شُهره شدند. در ادبیاتِ مزدیسنا نیز مزدیسن با گویشِ پهلوی، معادلِ دین آورده به زرتشت، راستی پرست و با صفتِ زرتشتی آمده‌است.. همچنین به مزدیسنان بهدین نیز می‌گویند.

عناصرِ مزدَیَسنا یکتاپرستانه‌اند و از یکتاپرستی سرچشمه می‌گیرند. البته در برخی منابع از ایشان به نامِ دوگانه پرست هم یاد شده که بیشتر در اثر اشتباهی است که در شناختِ درستِ مزدیسنا و بر اساسِ برداشت‌هایی از دو کتابِ دینکرد و بندهشن انجام شده و مزدیسنان با زروانیان یکی پنداشته شده‌اند زیرا اعتقاد به دوگانگیِ آفرینشی در میان زروانیان نیرومند است نه مزدیسنان. کتاب مقدس زرتشتیان اوستا است. از بخش‌های گوناگون اوستا بخشی به نام گاهان (سرودها) سخنانِ شخص زرتشت بوده‌است.

خدای نیک‌سرشت در کیش زرتشتی، اهورامزدا نام دارد که بمعنی سرور دانا است و پرستیده می‌شود. برای اهورا مزدا در هرمزد یشت، در حدود شصت صفتِ نیک آورده شده و تقریباً همه? چیزهای خوب به وی منتسب شده‌است. بر اساسِ گاتها، اهورامزدا هم آفریننده روشنایی و هم تاریکی است. بر اساسِ کتابِ بندهشن که پس از ساسانیان نوشته شده، نیروی مخالفِ اهورامزدا و زاینده? بدی‌ها را اهریمن (انگره مینیو) معرفی می‌کند که نص صریح گاتها است. در کیش زرتشتی، اهریمن هیچگاه توانِ ذاتی برای مقابله با قدرتِ اهورا مزدا را ندارد و رقیبی برای او نیست بلکه اهریمن همان اندیشه? بد است اما در باورِ زروانیان، اهریمن برادر و رقیبِ اهورا مزدا و پسر زروان و دارای هویتی جداگانه از اهورا مزدا است. زرتشتیان امروزی نیز خود را یکتاپرست می‌دانند و اهریمن را تنها نمادی تمثیلی از بدیها می‌نامند نه یک خدا.ادامه مطلب...

آیین ها و جشن های زرتشتی:.

آیین‌ها و جشن‌های دینی زرتشتیان

در این فهرست، جشن‌های نوروز، مهرگان، سده، تیرگان، اسفندگان، یلدا از جشن‌های زرتشتی نیست اما آنان نیز این جشن‌ها را پذیرفته‌اند.

 


عکس های از آیین ها و زرتشتیان:.

نماد دین زرتشتی (فروهر)
نماد دین زرتشتی (فروهر)
زرتشت پیامبر دین زرتشتی
زرتشت پیامبر دین زرتشتی
سمبل دین زرتشتی
سمبل دین زرتشتی
آتشکده یزد
آتشکده یزد
زرتشتیان هند
زرتشتیان هند
جشن زرتشتی
جشن زرتشتی
آتشکده یزد
آتشکده یزد

   1   2      >.: نوشته های آرشیو نشده :.
هر آمدنی رفتنی داشت. ما هم از پارسی بلاگ رفتنی بودیم.
[عناوین آرشیوشده]