تاریخ تمدن چین باستان - گزیده ای از تاریخ تمدن جهان باستان (ایران، مصر‍، یونان

     

 

 

 

 

.: سایر زبان ها : عربی ؛ انگلیسی ؛ ترکیه ؛ فارسی :.

 

.: سایر بخش ها: دانلود کتابهای باستانی؛ ؛ اساطیر و افسانه های باستانی ؛ چهره های ماندگار ؛ انی کاظمی :." چین شی هوان " ---- اولین امپراطور حکومت فئودالی چین:.

منبع : CRI.cnسال
221قبل از میلاد اولین سلسله فئودالی چین تاسیس شد و " چین شی هوان "
بنیادگذار آن بود . " چین شی هوان " ب اولین امپراطور سلسله " چین " است و
نامش " این جن " بوده است .

سال 246ق م " این جن " 13ساله بر تخت پادشاهی کشور " چین " نشست . در
اوائل دوران حکمرانی سلسله جنگجویان در چین کشورهای مستقل زیادی وجود
داشتند و بین این کشورها درگیری ها مکررا رخ می داد . کشور "چین " واقع در
منطقه " شیان یان " و" شی آن" یکی از
کشورهای نیرومند وقت بود . " این جن " پس از آنکه بزرگ شد ، شخصیت های با
فضیلت وبا درایت را به خدمت گرفته و امور نظامی را بسط و توسعه داد ه و
برای افزایش قدرت خود تلاش کرد . بیش از 10 سال کشور " چین " به جنگ
پرداخت و در نهایت چین یکپارچه شد . " این جن" نیز عنوان " چین شی هوان "
را برای خود برگزید.

یکپارچگی چین توسط کشور "چین " اهمیت زیادی در تاریخ داشته است . " چین
شی هوان" سیستم تقسیم کشور به چند کشور کوچک زیر فرمان یک امپراطور را
الغا کرد و سیستم تاسیس نواحی و شهرستان ها را اجرا نمود . کشور به
36منطقه تقسیم شد و در هر منطقه شهرستان ها دایر گردید . مقامات مرکزی و
منطقه ای توسط امپراطور منصوب شدند و نظام ارثی لغو شد . این سیستم در
تاریخ بیش از دو هزار سال اجرا شد و نام بسیاری از شهرستان های کنونی چین
در سلسله " چین " تعیین شد .

 یکپارچگی خط و زبان نیز از جمله خدمات بزرگ سلسله چین بود . قبل از آن
کشورهای مختلف خط و زبان خاص داشتند . گرچه این خطوط سرچشمه یکسان داشته و
بین آنها تفاوت زیادی مشاهده نمی شد ، اما این نیز مانعی برای نشر و
تبادلات فرهنگی بود . سلسله "چین " پس از وحدت کشور " شیائو جوان " خط
عمومی کشور را تعیین کرد و از آن به بعد هیروگلیف چینی طبق مقررات توسعه
یافت . این برای شکلگیری و نشر فرهنگ چین نقش حائز اهمیت و بی سابقه ای
داشت .

 به علاوه " چین شی هوان " همچنین اوزان و مقادیر ، پول و قانون سراسر
کشور را وحدت بخشید . این اقدامات برای توسعه اقتصاد و تقویت جایگاه قدرت
مرکزی موثر بود .

 " چین شی هوان " مرد کبیری در تاریخ چین محسوب می شود ، اما ظلم و ستم
او نیز در تاریخ چین ثبت است . او پس از یکپارچگی چین برای جلوگیری از
تجاوز ملیت های کوچ نشین شمالی با توسل به زور هزاران کارگر را برای ساحت
دیوار چین به خدمت گرفت . این دیواردر غرب از ناحیه بیابانی شروع می شد و
در شرق به دریا می رسید و با وجود نیروی انسانی و مادی و سطح فنی وقت
افراد بیشماری در جریان احداث این دیوار جان باختند . " چین شی هوان "
همچنین فرمان داد که کاخ مجلل " ای فان " و آرامگاه پرشکوه وی در منطقه "
لی سان " ساخته شود . امروز دیوار چین و اسب ها و سربازان سفالی چین شهر
"شی آن " از جمله معروف ترین میراث فرهنگی جهان است . اما در دو هزار سال
پیش ، برای احداث آنها مردم رنج زیاد بردند و انزجار شدیدی از ظلم این
امپراطور داشتند و در نهایت حکومت سلسله " چین " بعد از 15سال سرنگون شد .

مساله دیگری نیز موجب بدنامی "چین شی هوان " شد . او برای تقویت کنترل
اندیشه در سال 213ق م فرمان داد تمامی کتاب های تاریخی کشورهای دیگر بغیر
از کشور " چین " ، کتاب های کلاسیک کونفوسیوس سوزانده و جمع آورندگان و
مبلغان این کتاب ها کشته شوند . این حادثه وحشتناک موجب شد که در عرصه
تحقیقات تاریخی اسرار لاینحل زیادی باقی بماند .

 " چین شی هوان " چین را وحدت بخشید و به دوران تجزیه درازمدت کشور
پایان داد ه و حکومت سلطنتی فئودالی چند ملیتی را که ملت "هان " ملت اصلی
آن بود ،تاسیس کرد . از آن به بعد صفحه نوینی در تاریخ چین گشوده شد .

کنفوسیوس:.


کنفوسیوس بزرگترین متفکر دوره باستانی چین

کنفوسیوس بزرگترین متفکر دوره باستانی چین است ، به همین سبب هنگام  اشاره به فرهنگ سنتی چین نمیتوان اورا نادیده گرفت . در دهه 70قرن گذشته  یک
دانشمند امریکائی در رده بندی یک صد شخصیت نامدار که در تاریخ بشریت
تاثیرات مهم و بزرگی داشته اند کنفوسیوس را بعد ازعیسی و ساکیامونی ودونفر
دیگر در مقام پنجم قرار داد. اما برای چینیان تاثیرات کنفوسیوس بیشتر از
دیگران است ، در واقع میتوان گفت هر چینی تا اندازه ای متفاوت تحت تاثیر  کنفوسیوس قرارداشته است . کنفوسیوس بنیادگذار تئوری "رو" چین است ، در بیش از 2000سال گذشته تاثیرات
عقاید"رو" در چین نه تنها در زمینه هائی مانند سیاست و فرهنگ بلکه درقول و
فعل هر چینی جلوه یافته است . عده ای دانشمندان خارجی حتی اندیشه " رو" را اندیشه مذهبی چین تلقی میکنند ، اما در حقیقت مکتب فکری " رو "یکی ازمکاتب فکری باستانی چین و نوعی اندیشه فلسفه است نه مذهبی . عقاید
" رو" در جامعه فئودالی بیش از 2000ساله اندیشه ارتدکس دانسته شده و از
جایگاه والایی برخورداربوده است . تئوری کنفوسیوس نه تنها در چین بلکه در برخی از کشورهای آسیا تاثیرات عمیقی دارد. در حال حاضر چینیها در سراسر جهان زندگی میکنند و میتوان گفت تاثیرات اندیشه کنفوسیوس به چین و آسیا محدود نبوده است . کنفوسیوس در سال 551ق م متولد شد و در سال 479ق م در گذشت و زمان زندگی وی حدود 100سال پیشتر از زمان الستوده یونانی است . در تاریخ چین عصرزندگی کنفوسیوس دوران بهار و پائیز نامیده میشود ، درآن زمان کشور پادشاهی- به انحطاط گرائیده و بسیاری از کشورهای کوچک ظهورکردند. کنفوسیوس اهل کشور " رو " یعنی استان سان دون امروزی است . کنفوسیوس در تمام عمرخود به مقامی بالادست نیافت. اما وی صاحب دانش عمیق بود . در چین باستان آموزش در انحصار طبقه اشراف بود،اما کنفوسیوس نظام انحصاری اشراف را در هم شکست . وی شاگردانی از طبقات مختلف را پذیرفت ، گفتنی است حدود سه هزار نفر شاگرد وی بودند ، از میان آنان چند تن همانند کنفوسیوس به دانشمندانی بزرگ تبدیل شدند . آنان اندیشه کنفوسیوس را ادامه و توسعه دادند .

چرا عقاید کنفوسیوس در عصر فئودالی همواره حکمفرما بود؟ پاسخ به این سئوال چندان ساده نیست ، خلاصه کلام عقاید وی درباره درجه بندی جدی و رفرمیسم
سیاسی وی با منافع طبقه حاکم منطبق و برای ثبات و توسعه اجتماعی وقت مساعد
است . در اوائل ظهور عقاید کنفوسیوس این عقاید به اندیشه اصلی مبدل نشد .
تا قرن دوم قبل از میلاد چین وقت کشوری نیرومند و یکپارچه به حساب آمد که
تمام اختیارات در مرکز جمع شده بود . حاکمان پی بردند که تئوری کنفوسیوس
برای حفظ ثبات جامعه فئودالی مناسب است ؛ لذا آنرا بعنوان اندیشه ارتدکس
کشور مشخص کردند. کتاب موسوم به " سخنان" که حاوی افکار، سخنان ومطالب درباره کردار کنفوسیوس است دردوره باستانی همچون قران و کتاب مقدس مسیح مقدس بوده است ، در حقیقت ،"سخنان" کتابی با موضوع غنی و زبانهای جالب محسوب
میشود و همه جا نور عقلانیت آن میدرخشد . در این کتاب سخنان کنفوسیوس به
زمینه های مختلف مانندتحصیل ، موسیقی ، گردشگری و دوستی مربوط است . موضوع تئوری کنفوسیوس بسیار فراوان است ، بسیاری از موارد امروزه نیز ارزش زیادی دارد ، بسیاری اقوال وی به ضرب المثالهای مورد استفاده عموم مردم چین مبدل شده است .

آغاز بینش مذهبی بوداییان شرک بود ؟:.

 

مطالب مرتبط مقاله

" توحید " ، آغاز تاریخ

" زئوس " آغاز هجوم خدایان

" کرت " گذرگاه شرک

 " کرون " خالق خدایان ! ( CHRON,CERON )

آغار بینش مذهب در اوستا توحید است ؟

آغاز بینش مذهبی در هند باستان ، توحید است ؟

" توحید " در فلسفه تاریخ

 آغاز بینش مذهبی بوداییان شرک بود ؟

 

آغاز بینش مذهبی بوداییان  شرک بود ؟

مسلم است که آدم هایی چون " گاندی "  و " تاگور" و " رادهاکریشنان " نه تنها گاوپرست نبستند ، بلکه دانشمندان و فیلسوفان عظیمی که مذهب را در اوج می فهمند چون " رادهاکریشنان " که بیشتر ما خداپرست نمیتوانیم به آن مقام دست یابیم ؛ حکمای بزرگ بودائی که بر مجسمه بودا نماز میگذارند ، می دانند که اصالت ندارد و به قصد  " رجاء " بر آن سجده می کنند نه بقصد ورود ! ادامه مطلب...

دوره سه امپراتوری:.

دوره سه امپراتوری

فرمانروایی سه امپراتور، دوره‌ای است از تاریخ چین که به فروپاشی امپراتوری هان و آشوب کلاه‌زردها در ??? (میلادی) برمی‌گردد. در این دوره سه حکومت بر سرزمین چین فرمانروایی می‌کردند.

این سه امپراتوری با یکدیگر نیز میجنگیدند به طوری که دو امپراتوری وو و شوهان بر علیه وی متحد شده ودر جنگی بزرگ امپراتوری وی هر دو امپراتوری وو و شوهان را در هم می کوبد و سرزمین انها را به تصرف در می میاورد وبرای 3سال این امپراتوری قدرتی مهم به شمار میرفته البته لازم به ذکر است که امپراتوری وی دراین نبرد تنها نبوده وقبیله هایی وجود داشتند که به وی کمک می‌کردند


جیه (چین باستان):.

جیه

جیه یا چیه(زبان چینی:?،پین یین:Jié،وید-گیلز:Chieh)واپسین فرمانروای دودمان شیا در چین بود. او از برای سرنگونیش سرزنش می‌شود. او با مردمانش بدرفتاری می‌کرد و از او به نام فرمانروایی ستمگر یاد شده است. آنچنانکه دودمان چین درآینده نگاشتند در واپسین سال پادشاهیش در بامدادان تابستان برف می‌زد و در میان ماه ژوئیه یخبندان شده بود. رگبار باران ساختمانها را ویران نموده و سرما و گرما جای هم را گرفته بودند و محصولات از میان رفت. پاره‌ای دانشمندان این رخداد را همبسته با زمستان آتشفشانی -که سرچشمه گرفته از فوران مینوسی ترا در ???? (پیش از میلاد) بود- می‌دانند.

نزدیک به سال ???? (پیش از میلاد) تانگ توانست چیه را شکست دهد و دودمان شیا را براندازد و دودمان شانگ را بر سر کار آورد.

یک تاریخونیس به نام سیما چیان مردمان شیونگنو را از تبار چون وئی(?? Ch"un Wei) پسر جیه می‌انگارد. این نگره تاکنون نه رد شده است و نه پذیرفته.

در کتابی کهن به نام لیه‌نوچوان نوشته شده است که معشوقه جیه به نام موشی(??; Mo Hsi) با نیروی جنسی خود شوهرش را تباه کرده است. او زنی زیبا بوده ولی ناپاکادامن. او شیفته نوشیدن نوشیدنیهای الکلی،موسیقی، و همچنین تردستان و دختران آوازه‌خوان بوده است. گویا یک روز از جیه خواسته تا استخری را از باده پرکنند،و آنگاه دستور دهد سه هزار مرد باده را بنوشند تا استخر خشک شود،تنها برای اینکه موشی به آنها بخندد.

[


پادشاهی آشوکا در چین باستان:.

آشوکا

 

آشوکا شاه پیرامون دو سده و نیم پس از بودا، شاهی از دودمان ماؤریا بنام آشوکا به بوداگرایی و آموزه‌های بودایی باور راستین یافت و همه زندگی خود را وقف تحقق عملی اصول آن نمود. ماؤریاها به احتمال زیاد از تبار سکاهای ایرانی تبار بودند که از شمال به هند درآمدند. آشوکای بزرگ از سال ??? تا ??? پیش از زایش مسیح فرمانروایی کرد. وی پسر بیندوساره از شاهان ماؤریایی بود و بر بیشتر شبه قاره هندوستان از بخش‌هایی از افغانستان امروزی گرفته تا میسوره در دوردست‌های بنگال و تا جنوب گوآی کنونی فرمان راند. نام آشوکا از دو بخش «آ» و «شوکا» درست شده که در سانسکریت به معنای بی اندوه‌است.

آشوکا در جوانی خویی خشن داشت و به آشوکای درنده معروف بود اما پس از آن خوی وی برگشت، به بوداگرایی گروید و به یک بوداباور مهرورز تبدیل گشت. کوششهای آشوکا یاری فراوانی به ریشه دواندن و گسترش بوداگرایی نمود.

آشوکا تحت تأثیر سنگ نوشته‌های شاهنشاهان هخامنشی ایران و با الهام از آنها دستور میداد تا فرمانهایش را بر سنگها و ستونها و درون غارها بنگارند. سنگنوشته‌ها، ستون نوشته‌ها و غارنوشته‌های وی در بیش از سی جایگاه در هند، نپال، پاکستان و افغانستان برجای مانده‌است. آشوکا کارگزاران خود را به دادگری فرمان داد و وارسانی نیز بر آنها گمارد و تا حد امکان بر آزاد ساختن زندانیان فرمان میداد. وی کشتار جانوران را نیز محدود ساخت و برای مردم و نیز جانوران بیمارستان ساخت. برای خانواده خویش رسم ویژه‌ای در پیوند با صدقه دادن و برآوردن نیازهای نیازمندان بنیاد نهاد. ارج و احترام به همه دینها را بایسته شمرد و به دیدار مردم دینهای دیگر میشتافت. وی فرمان داد تا گیاهان و میوه‌های دارویی را گرد آورده در سراسر هند بکارند، در راهها باغهای انجیر هندی و انبه زار بسازند و در هر ?? میل برای آشامیدنی مردم چاه بزنند و نیز بر سر هر چاه آبشخوری بسازند. آشوکا مبلغان و مژده ورانی به ایران، سریلانکا، سوماترا و حتی یونان فرستاد.

.: نوشته های آرشیو نشده :.
هر آمدنی رفتنی داشت. ما هم از پارسی بلاگ رفتنی بودیم.
[عناوین آرشیوشده]